Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z instalacji do produkcji szkła, w tym z procesów trawienia szkła kwasem fluorowodorowym, na terenie przedsiębiorstwa Biaglass Huta Szkła Sp. z o.o. tj. na działce ozn. nr geod. 41/10 obręb 18 – Pieczurki przy ul. Ks. A. Syczewskiego 8 w Białymstoku.

Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z instalacji do produkcji szkła, w tym z procesów trawienia szkła kwasem fluorowodorowym, na terenie przedsiębiorstwa Biaglass Huta Szkła Sp. z o.o. tj. na działce ozn. nr geod. 41/10 obręb 18 – Pieczurki przy ul. Ks. A. Syczewskiego 8 w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11+3