umorzenie postępowania dotyczącego budowy elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi przy ul. Al. Konstytucji 3-go Maja, Ogrodniczki, Scaleniowej, Blokowej, Antoniuk Fabryczny w Białymstoku.

Tytuł umorzenie postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi, przy ul. Al. Konstytucji 3-go Maja, Ogrodniczki, Scaleniowej, Blokowej, Antoniuk Fabryczny w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6*3