Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.844.2017, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Mazowieckiej 37F w Białymstoku, na działce nr geod. 1873/24, obręb 11 - Śródmieście

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.844.2017, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Mazowieckiej 37F w Białymstoku, na działce nr geod. 1873/24, obręb 11 - Śródmieście
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6-2