Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 maja 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.188.2018 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Towarowej 8A w Białymstoku, na działce nr geod. 1087/107, obręb 17 - Bojary

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 maja 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.188.2018 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Towarowej 8A w Białymstoku, na działce nr geod. 1087/107, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7*5