Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 12 lutego 2018 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.79.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Pułkowej 3A i 5A w Białymstoku, na działce nr geod. 2170, obręb 16 - Wygoda oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Tytuł Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 12 lutego 2018 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.79.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Pułkowej 3A i 5A w Białymstoku, na działce nr geod. 2170, obręb 16 - Wygoda oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9-4