Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej przy ul. Gen. Sosabowskiego 24 w Białymstoku, na działce nr geod. 42/13, obręb 18 - Pieczurki

Tytuł Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej przy ul. Gen. Sosabowskiego 24 w Białymstoku, na działce nr geod. 42/13, obręb 18 - Pieczurki
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6+3