budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi obr. 02 przy ul. Rzemieślniczej, Ogrodniczki, Gromadzkiej, Scaleniowej, Pochyłej, Blokowej, Dziecinnej, Antoniuk Fabryczny, Fiedorowicza, Al. Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku.

Tytuł budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi obr. 02 przy ul. Rzemieślniczej, Ogrodniczki, Gromadzkiej, Scaleniowej, Pochyłej, Blokowej, Dziecinnej, Antoniuk Fabryczny, Fiedorowicza, Al. Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9-4