Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i obsługę biletomatów mobilnych stanowiących wyposażenie autobusów oraz modernizację systemu biletu elektronicznego Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Przedmiot zamówienia Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i obsługę biletomatów mobilnych stanowiących wyposażenie autobusów oraz modernizację systemu biletu elektronicznego Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia BKM-I.271.4.2018
Termin składania ofert 2018-02-23
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Piotr Wysocki, tel. 85 879 72 55

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5+4