Wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji świąt oraz rocznic kościelnych, państwowych i miejskich

Przedmiot zamówienia Wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji świąt oraz rocznic kościelnych, państwowych i miejskich
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.89.2017
Termin składania ofert 2017-12-04
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Pan Krzysztof Druba tel. 85 879 72 04. W sprawach proceduralnych: Pani Urszula Bogdańska tel. 85 869 64 84.
Wykonawca Usługi Budownictwa Wodnego i Melioracji "MELIOR" s.c. Mikołaj Andrejczuk, Mariusz Andrejczuk, ul. Radzymińska 22 m 47
Cena brutto 289 740,00 zł

Feedback

wynik operacji: 8-6