Uszycie i dostarczenie flag w barwach narodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiot zamówienia Uszycie i dostarczenie flag w barwach narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DPM-I.271.3.2018
Termin składania ofert 2018-02-15
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Marta Radziszewska, tel. 85/ 869 62 56
Wykonawca NADRUK NA TKANINACH Ryszard Lampa, Złoty Potok, ul. św. Józefa 22, 42-253 Janów
Cena brutto 39 975,00 złotych

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6*4