Świadczenie usług technicznych podczas 13 uroczystości państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Miasta Białegostoku.

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług technicznych podczas 13 uroczystości państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Miasta Białegostoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DPM-I.271.3.2017
Termin składania ofert 2017-03-24
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Karolina Stachnik, tel. 85/869 6251, w sprawach proceduralnych: Paulina Bajko, tel. 85/869 6204

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7*3