Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w roku 2018

Przedmiot zamówienia Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w roku 2018
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.33.2017
Termin składania ofert 2017-12-12
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Daniel Szutkiewicz

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8-5