Przebudowa oznakowania turystycznego - remont i aktualizacja treści oznakowania turystycznego (totemy)

Przedmiot zamówienia Przebudowa oznakowania turystycznego - remont i aktualizacja treści oznakowania turystycznego (totemy)
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia KPS-II.271.61.2017
Termin składania ofert 2017-11-17
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Katarzyna Zacharewicz-Łukaszuk, tel. 85 879 71 68
Wykonawca KUBATURA - Jakub Antonowicz
Cena brutto 49938,00 zł

Feedback

wynik operacji: 9-8