Opracowanie dokumentacji projektowej żłobka na osiedlu Wygoda

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej żłobka na osiedlu Wygoda
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.10.2018
Termin składania ofert 2018-05-21
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Paulina Jedlińska, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż

Feedback

wynik operacji: 10*4