Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-X.271.5.2017.WK
Termin składania ofert 2017-04-25
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Wioletta Konopko-Pęza, Sylwia Kozłowska

Feedback

wynik operacji: 3+2