Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.11.2018
Termin składania ofert 2018-04-23
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Anna Trojanowska – w sprawach merytorycznych; Edyta Kotyńska - Słyż – w sprawach proceduralnych.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8-7