Ochrona pasażerów i autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Przedmiot zamówienia Ochrona pasażerów i autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia BKM-I.271.2.2018
Termin składania ofert 2018-01-18
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Andrzej Lasota, tel. (85) 869 69 84

Feedback

wynik operacji: 11-10