Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych Białegostoku

Przedmiot zamówienia Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.16.2018
Termin składania ofert 2018-06-21
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Iwona Nartowicz, tel. (85) 869 60 30, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 76 17.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8-2