Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych Białegostoku

Przedmiot zamówienia Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.2.2018
Termin składania ofert 2018-03-01
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Iwona Nartowicz
Wykonawca W części I postępowanie zostało unieważnione. W części II wybrano konsorcjum firm: PB APK Artur Peczyk i PHU TAZ s.c.
Cena brutto 188436,00 zł.

Feedback

wynik operacji: 11*3