Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych Białegostoku

Przedmiot zamówienia Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.2.2018
Termin składania ofert 2018-03-01
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Iwona Nartowicz

Feedback

wynik operacji: 9+2