Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej IP w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3

Przedmiot zamówienia Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej IP w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.25.2017
Termin składania ofert 2017-11-20
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Tadeusz Kochanowski

Feedback

wynik operacji: 10-6