Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej IP w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3

Przedmiot zamówienia Dostawa wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej IP w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.25.2017
Termin składania ofert 2017-11-20
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Tadeusz Kochanowski
Wykonawca "ALAR" Andrzej Rogalski, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok
Cena brutto 62 675,00 zł

Feedback

wynik operacji: 9-8