Dostawa gazet i czasopism w 2018 roku

Przedmiot zamówienia Dostawa gazet i czasopism w 2018 roku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.21.2017
Termin składania ofert 2017-11-20
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Irena Woroszyło

Feedback

wynik operacji: 11*9