Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia INF-V.271.16.2017
Termin składania ofert 2017-03-24
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Tomasz Charytoniuk tel. /85/ 869 62 76

Feedback

wynik operacji: 10-5