Dostawa elementów piaskownika zlokalizowanego przy ul. Składowej w Białymstoku wraz z wykonaniem prac naprawczo-modernizacyjnych

Przedmiot zamówienia Dostawa elementów piaskownika zlokalizowanego przy ul. Składowej w Białymstoku wraz z wykonaniem prac naprawczo-modernizacyjnych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.93.2017
Termin składania ofert 2017-11-20
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Pan Krzysztof Druba, tel. (85) 879 7204 i Pani Ewa Kułakowska, tel. (85) 869 6480
Wykonawca MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
Cena brutto 73 185,00 zł

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9-7