Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-5

Przedmiot zamówienia Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-5
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.81.2017
Termin składania ofert 2017-12-29
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. (85) 869 60 92 (część I, III), Anna Kozłowska , tel. (85) 869 67 35 (część II, IV), w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska, tel. (085) 869 72 27
Wykonawca cz. I - BBGM Gryko Kamila, ul. Pietrasze 43B, 15-131 Białystok, cz. II - BBGM Gryko Kamila, ul. Pietrasze 43B, 15-131 Białystok, cz.III - UAB „ŠIAULIŲ PLENTAS” Sp. z o.o. , ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok, cz. IV - BBGM Gryko Kamila, ul. Pietrasze 43B, 15-131 Białystok
Cena brutto cz. I - 3 420 428,95 zł, cz. II - 446 613,06 zł, cz. III - 771 532,92 zł, cz. IV - 1 375 319,89 zł

Feedback

wynik operacji: 10+2