Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-5

Przedmiot zamówienia Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-5
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.81.2017
Termin składania ofert 2017-12-14
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. (85) 869 60 92 (część I, III), Anna Kozłowska , tel. (85) 869 67 35 (część II, IV), w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska, tel. (085) 869 72 27

Feedback

wynik operacji: 11+11