poz. 1 - poz. 2. Park Stary dz. nr 1748/3, obr.11 stanowiska nr 2, nr 3; poz 3. - poz. 13. Park Planty dz. nr 1764/5, obr.11 stanowiska nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14; poz. 14. - poz. 18. Park Planty dz. nr 1742/2, obr.11 stanowiska nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 23; poz. 19. - poz. 24. Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2, obr.11 stanowiska nr 24, nr 25, nr 26, nr 30, nr 31, nr 32. ,

Lokalizacja (położenie) poz. 1 - poz. 2. Park Stary dz. nr 1748/3, obr.11 stanowiska nr 2, nr 3; poz 3. - poz. 13. Park Planty dz. nr 1764/5, obr.11 stanowiska nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14; poz. 14. - poz. 18. Park Planty dz. nr 1742/2, obr.11 stanowiska nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 23; poz. 19. - poz. 24. Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2, obr.11 stanowiska nr 24, nr 25, nr 26, nr 30, nr 31, nr 32. ,
Przeznaczenie prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej
Cena wywoławcza poz. 1. - poz. 24. 75,00 zł/m2 brutto
Termin przetargu 2018-03-23
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Znaniecka Joanna, tel. 85 7479 441

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10+9