częśc nieruchomości - 46,5 m2 dachu budynku Hotelu BOSiR w Białymstoku, ul. Wołodyjowskiego 5

Lokalizacja (położenie) częśc nieruchomości - 46,5 m2 dachu budynku Hotelu BOSiR w Białymstoku, ul. Wołodyjowskiego 5
Przeznaczenie eksploatacja łącza telekomunikacyjnego
Cena wywoławcza 75,50 zł./m2 brutto za 1 m-c
Termin przetargu 2018-03-27
Status Otwarty
Osoba do kontaktu BOSiR

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10-6