Białystok, ul. Lipowa 16A, dz. nr 2313 w obr. 11

Lokalizacja (położenie) Białystok, ul. Lipowa 16A, dz. nr 2313 w obr. 11
Przeznaczenie zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza 1 076 000,00 zł
Termin przetargu 2018-06-28
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10*8