Białystok, ul. Dywizjonu 303, obr. 22 - Krywlany

Lokalizacja (położenie) Białystok, ul. Dywizjonu 303, obr. 22 - Krywlany
Przeznaczenie zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna, w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
Cena wywoławcza 34 200 000,00 zł
Termin przetargu 2018-06-27
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9*9