Białystok, rejon ulic: J. Kuronia i Myśliwskiej, dz. nr 771/36, obr. 21

Lokalizacja (położenie) Białystok, rejon ulic: J. Kuronia i Myśliwskiej, dz. nr 771/36, obr. 21
Przeznaczenie zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza 2 310 000,00 zł
Termin przetargu 2018-03-19
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10-8