Białystok, Al. J. Piłsudskiego 20/1, 20/2, dz. nr 1288/85, obr. 11

Lokalizacja (położenie) Białystok, Al. J. Piłsudskiego 20/1, 20/2, dz. nr 1288/85, obr. 11
Przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.
Cena wywoławcza 1 540 000,00 zł
Termin przetargu 2018-07-18
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Dariusz Korolczuk, tel. 85-8696911

Feedback

wynik operacji: 8*4