Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
Nr konkursu 431/18
Data zamknięcia 2018-05-10
Kategoria konkurs Niepełnosprawność
Status Otwarty
Wysokość środków do realizacji 350 000,00

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5+2