Komunikat

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO NIEODPŁATNEGO NABYCIA UDZIAŁÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 16.12.2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa (stosownie do art. 38 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji).